Hepatitis B Screening and Vaccination in Sheffield for Slovak Roma (Slovak version)

Document Author: Ann Gregory

Published Date: March 2014

Date to Review: September 2024

Description: See patient information (Slovak version) please see below.

Očkovanie proti žltačke typu B v Sheffielde

Vzhľadom k veľmi častému výskytu žltačky typu B v komunite slovenských Rómov sa odporúča očkovanie, ktorým ochránite seba a svoje deti proti tomuto infekčnému ochoreniu.

Očkovanie je zadarmo pre dospelých aj deti. Zaočkovať sa môžete dať u svojho všeobecného lekára. Stačí si objednať termín u zdravotnej sestry. Očkovanie obvykle pozostáva z 3-4 dávok. Očkovanie Vám poskytne viac ako 95% ochranu proti tomuto ochoreniu.

Očkovanie proti žltačke typu B patrí na Slovensku v súčasnosti medzi povinné očkovania dieťaťa. Očkované sú všetky deti narodené po 1. auguste 2017. Preto dospelí a deti narodené vo Veľkej Británii pred týmto dátumom neboli bežne proti žltačke typu B zaočkované.

V Sheffielde chceme dať všetkým deťom a dospelým zo Slovenska možnosť sa zaočkovať a tak sa chrániť proti žltačke typu B.

Po očkovaní sa odporúča krvný test, ktorý ukáže či si Vaše telo vybudovalo imunitu proti tomuto ochoreniu. V opačnom prípade je potrebné očkovanie zopakovať.

S deťmi môže byť podľa ich veku potrebné ísť na krvný test do detskej nemocnice. Zdravotná sestra Vám vie bližšie poradiť, kedy a kde môžete ísť na krvný test.

V prípade ďalších otázok sa môžete poradiť so zdravotnou sestrou počas Vášho očkovania.

Pre ďalšie informácie o žltačke typu B navštívte prosím internetovú stránku " hitsheffield.org ", kde môžete nájsť videá v anglickom a slovenskom jazyku.